Verser

Verser

Bekanta er med vårt urval av minnesverser

"Tack för all den glädje du mig/oss skänkt.
All din värme, alla goda tankar som du tänkt, alla vackra minnen jag/vi har kvar.
Tack för den du var."

"Ett strävsamt liv har slocknat ut,
en flitig hand har domnat.
Din långa arbetsdag är slut,
ditt trötta huvud somnat."

"Nu hjärtats frid ej störes, av världens oro mer. Ty du har funnit landet, där solen ej går ner."

"Nu dagen är slutad, den kommer ej mer.
I hemmet det kära vi aldrig dig ser.
Nu sorgen oss smärtar, vår saknad är stor.
Men hoppet vi äger, i himlen du bor."

"Vila i frid, ty dagen är slut.
Det redbara hjärtat har somnat."

"Tack kära Mamma för allt du gjort.
Du plikttroget levat – ditt tomrum är stort.
Vi saknar dig gränslöst och alltid skall minnas,
att någon som du kommer aldrig att finnas."

"Det fanns för alla ett rum i ditt hjärta,

för var och en av oss du gjorde ditt allt.

Du deltog med oss i glädje och smärta,

tack kära........., vi tackar för allt."

"Det susar av vemod när banden de brista.
Det känns så tungt när de kära vi mista.
Dock stilla vi viska, vila i frid."

"Glad och god du var till sinne,
lämnat oss så kärt ett minne.
Allas hjärtan helt du vann,
ty din godhet den var sann."

"Vi tror att en ljusets ängel
varsamt ditt öga slöt.
Och fast vi ej längre har dig
på jorden bland oss kvar,
det vackrasteljusaste minne
vi alla utav dig har."

"Långt bortom älv, slätt , skog och strand,

ligger lyckans alltid solbelysta land.

Där är vägens mål och där är vilans bo,

och ro är där visst för all vår längtan."

"Ditt minne lever det kan ej jordas.

Det kan ej gömmas bland stoft och grus.

Nej, det skall leva i fågelsången,

i blommors doft och i vindens sus."

"Frid susar träden kring hemmet du älskat.

Farväl bugar blommorna du vårdat så ömt.

Tyst sjunger vinden farväl."

"Svårt att fatta, vår saknad är stor,

vi har inte längre i livet vår Mor/Far.

Fast länge vi anat, vi dig skulle mista,

det smärtar så svårt, när hjärtan de brista.

Din kärlek och godhet, till oss var så stor,

vi önskar dig vila i frid, kära Mor/Far."

"Tyst slocknar ett mänskligt hjärta,

från år av glädje och strid.

En blomma, en människa, en stjärna

har sin bestämda tid."

"Så har vi vandrat du och jag,

i kärlek, hand i hand.

Så har vi delat varje dag i våra drömmars land.

Vår lycka var vår rikedom,

nu har du gått, min hand är tom.

Sov i ro."

"Vi alla som känt dig och vet hur du var,

önskar så att du bland oss fanns kvar.

Men nu när du gått dit vi alla ska gå,

med glädje vi minns allt det fina ändå."

"Nu finns du hos oss i fågelsången, 

i stjärnenatten och soluppgången.

I blommors doft, i vindens sus, i vågens glitter, 

i havets brus."

Ta kontakt