Tjänster

Kistor, urnor och gravsten

Vi ordnar med allt som hör till en begravning, kistor, urnor, dödsannonser och gravstenar.

  • Kistor

  • Urnor

  • Dödsannonser och tackannonser

  • Flyttning av den avlidne såväl inrikes som utrikes

  • Servering på minnesstunden

  • Blommor och binderier

  • Gravstenar och lyktor

  • Graveringar och restaureringar

  • Minnesadresser till olika fonder

Här hittar ni vårt urval
av kistor och urnor.

Hemsida av
katalog

Här hittar ni vårt
gravstenstillverkare

Alla kistor och urnor är inhemska, förmultningsbara och kremeringsbara

Kristor från 538€, urnor från 86€, flyttning av avliden från 120€,
Servering på minnesstund från 11,65 €

Ta kontakt